Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 11/2020

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO – HEATING

Badanie efektywności sprężarkowej pompy ciepła pracującej w trybie regulacji jakościowej i ilościowej w zależności od stopnia modulacji mocy grzewczej. (DOI: 10.15199/9.2020.11.1)

Testing the Efficiency of a Compressor Heat Pump Operating in Qualitative and Quantitative Control Mode De-pending on The Level of Heating Capacity Modulation ‒ Dariusz Czekalski, Paweł Ob-stawski……………………………………………………………………………… 3

Informatyczne aplikacje wspomagające rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. (DOI: 10.15199/9.2020.11.2)

IT Applications the Development of Renewable Energy Sources in Poland ‒ Michał Wonchała, Krystian Majchrzak, Marta Kuta, Marcin Żelawski, Piotr Olczak, Aleksanders Stekman 10

Projekt modernizacji budynku jednorodzinnego pod kątem wykorzystania zysków słonecznych. (DOI: 10.15199/9.2020.11.3)

A Project to Modernize a Single-Family Building in Terms of Using Solar Gains ‒ Piotr Michalak…………………………………………………………………16

Węgiel kamienny i jego właściwości. Hard Coal and Its Parameters ‒ Grzegorz Ojczyk………………………..19. (DOI: 10.15199/9.2020/11.4)

WENTYLA CJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Metodyka badania efektywności czerpni powietrza pod kątem zatrzymywania wody. (DOI: 10.15199/9.2020.11.5)

Methodology for Testing the Air Intake Efficiency for Water Retention ‒ Marek Borowski, Michał Karch, Joanna Halibart, Izabela Tekielak-Skałka ……………………24

Z PRAKTYKI

Pompy ciepła ‒ dlaczego warto je instalować? ‒ Łukasz Bresiński……………… 28

Uwagi do normy EN 253:2019 ‒ Ewa Kręcielewska……………………………… 30

Z ŻYCIA WYŻSZYCH UCZELNI

Quiz z wiedzy o Politechnice Warszawskiej……………………………………………15