Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 10/2020

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO – HEATING

Zielone i cyfrowe ciepłownictwo XXI wieku. (DOI: 10.15199/9.2020.10.1)

Green and Digital Heating in the XXI Century ‒ Małgorzata Niestępska…………………………………………………..3

Sprawność przeponowych wymienników ciepła. (DOI:10.15199/9.2020.10.2)

Efficiency of Diaphragm Heat Exchangers ‒ Marian Rubik………………………………………………………………………….9

WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Entalpia ‒ wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze i wilgotności. (DOI: 10.15199/9.2020.10.3)

Enthalpy ‒ Indicator of Air Quality in Rooms with Increased Temperature and Humidity ‒ Michał Piasecki, Krystyna Kostyrko……………………………..15

Systemy odciągów miejscowych i okapów. Część 2. (DOI: 10.15199/9.2020.10.4)

Local Extraction Systems And Hoods. Part 2 ‒Demis Pandelidis, Anna Pacak…………………………………….21

Z PRAKTYKI

Audytor SET 7.2. Nowy moduł grafiki dwuwymiarowej oraz rozbudowane narzędzia projektowania ogrzewania podłogowego ‒ Michał Strzeszewski……………………28

Z ŻYCIA WYŻSZYCH UCZELNI

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej liderem projektu FUTURES……………………………….8

KONFEENCJE, SYMPOZJA, WYSTAWY

XXIV Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach . . . . . . . . . . . . . . . …………… 35

FELIETON

Czytelnictwo i COW w czasach zarazy – cd ‒ Marian Rubik……………………………..37

CZY WIESZ, ŻE

Pompy ciepła na „fali renowacji” budynków w UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39