Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 9/2020

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO – HEATING

Zastosowanie Absorpcyjnych Pomp Ciepła w Ciepłownictwie. (DOI: 10.15199/9.2020.9.1)

Applications of Absorption Heat Pumps in District Heating ‒ Marcin Malicki, Ryszard Zwierzchowski. . . . . 3

Analiza procesów cieplnych zachodzących w skraplaczu płaszczowo-rurowym. (DOI: 10.15199/9.2020.9.2)

Analysis of Heat Transfer Process in Heat Transfer Type Condenser ‒ Blanka Jakubowska………………….…8

WENTYLA CJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w wymiennikach stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Część 3. (DOI: 10.15199/9.2020.9.3)

Intensification of Heat Exchange Processes in Exchangers Used in Refrigeration Equipment and Heat Pumps. Part 3 ‒ Marian Rubik………………………………………………………………………………15

Zyski ciepła wagonu pasażerskiego na przykładzie modelu typu 159A. (DOI: 151.99/9.2020.9.4)

Heat Gains of a Pas-senger Car by Using an Example of Model Type 159A – Mariusz Adamski, Jakub Magnuszewski…………………………………………….. 27

Z PRAKTYKI

STULZ Serwerownie ‒ chłodzenie na miarę potrzeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Z ŻYCIA WYŻSZYCH UCZELNI

Krzyż Kawalerski dla prof. Henryka G. Sabiniaka………………………………..35

FELIETON

Czytelnictwo i COW w czasach zarazy – cd ‒ Marian Rubik……………… 38

CZY WIESZ, ŻE

Jaki jest wpływ Covid-19 na rynek pomp ciepła w Polsce?…………………………………………40

Państwa członkowskie UE uzgodniły nowy siedmioletni budżet Unii Europejskiej oraz fundusz naprawczy strat spowodowanych przez COVID-19………………………9…41

Komisja Europejska przedstawiła plany dotyczące systemu energetycznego przyszłości i czystego wodoru oraz powołała Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru…9…43

Nowa instalacja przetwarza odpady organiczne w darmową energię dzięki produkcji biogazu ……………………………………………………………………………9…43

Tanie i elastyczne ogniwa fotowoltaiczne pozwolą na budowę bardziej efektywnych energe-tycznie budynków………………………………………………………………9..44