Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 7-8/2020

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO – HEATING

Oferta Wilo dla Przedsiębiorstw Ciepłowniczych: pompy i ich osprzęt. . . . . 3

Wsparcie kogeneracji gazowej w nowej odsłonie. (DOI:10.15199/9.2020.7-8.1)

New Support for Gas- -Fired Cogeneration ‒ Małgorzata Niestępska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Palniki wielopaliwowe małej mocy na węgiel z mechanicznym załadunkiem. (DOI: 10.15199/9.2020.7-8.2)

Low-Power Multi-Fuel Burners With Mechanical Loading ‒ Grzegorz Ojczyk . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 13

Przenoszenie ciepła w ścianie z oknem z osłoną przeciwsłoneczną. (DOI: 10.15199/9.2020.7-8.3)

Heat Transfer in a Wall With a Window With a Sun Visor ‒ Walery Jezierski, Joanna Borowska . . . 18

WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w wymiennikach stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Część 2. (DOI: 10.15199/9.2020.7-8.4)

Intensification of Heat Exchange Processes in Exchangers Used in Refrigeration Equipment and Heat Pumps. Part 2 ‒ Marian Rubik…24

Systemy odciągów miejscowych i okapów. Część 1. (DOI: 10.15199/9.2020.7-8.5)

Local Exhaust Systems and Eaves. Part 1 ‒ Demis Pandelidis, Anna Pacak. . . . . . . . . . . . . . . 33

Z PRAKTYKI

Systemy potwierdzenia jakości złączy i rur preizolowanych. . . . . . . . . . . . . 40

Czy i komu opłaca się kogeneracja?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Belimo Energy ValveTM: Innowacyjny zawór z elektronicznym równoważeniem oraz regulatorem delta-T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Raport rynkowy PORT PC 2020. Rynek pomp ciepła w Polsce w 2019 roku i w perspektywie do roku 2030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Green Restart – zbudujmy nową normalność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Z ŻYCIA WYŻSZYCH UCZELNI

2020 Uczelnia Liderów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23