Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 10/2021

CIEPŁOWNICTWO ‒ DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO ‒ HEATING

Quo vadis – polskie ciepłownictwo/ogrzewnictwo? Część II. (DOI: 10.15199/9.2021.10.1)

Quo Vadis ‒ Polish District Heating/Heating? Part II ‒ Marian Rubik. . . . . . . . . . . . 3

Perspektywa zarządzania bezpieczeństwem zaopatrzenia w ciepło. (DOI: 10.15199/9.2021.10.2)

A Perspective on Heat Supply Security Management ‒ Bożena Babiarz, Władysław Szymańsk. . . . . . . 15

Transformacja energetyczna a Metodologia sporządzania charakterystyki energetycznej budynków. (DOI: 10.15199/9.2021.10.3)

Polish Methodology for Reporting Building Energy Performance – Karol Bandurski, Katarzyna Ratajczak, Łukasz Amanowicz. . . . . . . . . 20

Z PRAKTYKI

Modernizacje układów pompowych kotłowni i ciepłowni o mocy 10-50 MWt . . 27

Wykorzystanie pomp ciepła w układzie pętli wodnej – Paweł Kędzierski . . . 29

PZITS

Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych. . 3

KONFERENCJE, SYMPOZJA, WYSTAWY

XXV Forum Ciepłowników Polskich.

XXV Polish District Heating Forum – Międzyzdroje, 12-15 września 2021 roku ‒ Barbara Rubik, fot. Zbigniew Gołębiewski……………………………10………33

Forum termomodernizacja 2021 ‒ Maciej Robakiewicz……………………………10……38

JUBILEUSZE

Gaz, Woda i Technika Sanitarna ma 100 lat. 100 lat w służbie techniki sanitarnej i gazownic-twa……………………………………………10……..I okł