Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 11/2021

Od redakcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Wywiad z Andrzejem Różyckim Członkiem Zarządu ENGIE SAR Sp. z o.o., ekspertem Pracodawców RP w zakresie szpitalnictwa, szczególnie sal operacyjnych, rzeczoznawcą budowlanym RZE i branżowym PZITS. . . . 3

WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Systemy HVAC szpitala – studium przypadku. (DOI: 10.15199/9.2021.11.1)

HVAC Systems of the Hospital – a Case Study – Wojciech Porowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Wybrane informacje o projekcie normy europejskiej dotyczącej wentylacji w szpitalach ‒ Anna Bogdan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (DOI: 10.15199/9.2021.11.2)

Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych. (DOI: 10.15199/9.2021.11.3)

Air Purification Techniques for Ventilation and Air Conditioning Installations in Hospital Facilities – Amelia Staszowska. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Porównanie laminarnego i mieszającego przepływu powietrza w salach operacyjnych norweskiego szpitala.

Comparison of Laminar and Mixing Airflow Pattern in Operating Rooms of a Norwegian Hospital – Guangyu Cao, Anders Mostrøm Nilssen, Hans Martin Mathisen, Yixian Zhang, Kai Xue, Liv-Inger Stenstad, Andreas Radtke, Jan Gunnar Skogås. . . 20

Z PRAKTYKI

Szczegóły Są Ważne ‒ centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach służby zdrowia ‒ Paweł Olijarczyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Systemair – pierwszy na świecie producent oferujący certyfikat EUROVENT dla higienicznych central wentylacyjnych Geniox ‒ Aleksandra Słonecka. . 30

Równoważenie przepływów oraz stopniowanie ciśnienia powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych – Zbigniew Kowalski. . . . . . . . . . . . . . . 32

Skuteczne zarządzanie obiektami medycznymi z jednego miejsca. C&C Partners ‒ Bartosz Brzoska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Czystość mikrobiologiczna powietrza a elastyczność i efektywność energetyczna w hybrydowej sali operacyjnej ‒ Paweł Borowiecki. . . . . . . . . . . 36

PZITS

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych ‒ podsumowanie. 40
Seminarium COIW – Sieci cieplne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 10/2021 r. . . . . . . . . . . . . 4