Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 12/2021

Od redakcji

Wywiad z prof. dr hab. inż. Robertem Sekretem redaktorem tematycznym naszego czasopisma………3

CIEPŁOWNICTWO ‒ DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO ‒ HEATING

Magazynowanie chłodu z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej woda-lód. (DOI:10.15199/9.2021.12.1)

Cold Stor-age Using the Latent Heat of the Water-Ice ‒ Robert Sekret, Przemysła Starzec……5

Różnica między obliczeniowym i pomiarowym wykorzystaniem energii do ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. (DOI: 10.15199/9.2021.12.2)

Difference Between Calculated and Measured Energy Con-sumption for Heating in Multi-Family Buildings in Poland – Karol Bandurski, Katarzyna Ratajczak, Łukasz Amanowicz………………12

Fakty i mity dotyczące rur preizolowanych stosowanych w ciepłownictwie – Część I (DOI: 10151.99/9.2021.12.3)

The Myth&Facts Concerning District Heating Preinsulated Bonded Pipes – Part I‒Ewa Kręcielewska, Ireneusz Iwko…………..17

WENTYLACJA • KLIMATYZACJA – VENTILATION • AIR-CONDITIONIN

Jakość mikrobiologiczna powietrza wewnętrznego miejskiej pływalni. (DOI:10.15199/9.2021.12.4)

Microbiological In-door Air Quality of Swimming Pool ‒ Anna Gotkowska-Płachta………………….26

Z PRAKTYKI

Energia z odpadów komunalnych ogrzewa Białystok ‒ Zbigniew Gołębiewski……36

XVIII Konferencja Techniczna Organizator: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie Patronat Medialny: COW/INSTAL ‒ Marian Ru-bik……………31

Pandemia COVID-19 podkreśla rolę badań nad jakością powietrza wewnętrznego ‒ Jerzy Sowa, Maciej Mijakowski………..33

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Ener-gooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” ‒ Adam Ujma…………40

PZITS

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 11/2021 r. ………….30