Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 1/2022

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO …..

Jutro ciepłownictwa systemowego wg pakietu FIT55 ‒ Bogusław Regulski..3

Podnoszenie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w kontekście ograniczania ubóstwa energetycznego.

Improving the Energy Efficiency of Multi-Family Buildings in the Context of Reducing Energy Poverty ‒ Wioletta Walczak, Grzegorz Bartnicki. . . . . . . 9

Fakty i mity dotyczące rur preizolowanych stosowanych w ciepłownictwie – Część II.

The Myth&Facts Concerning District Heating Preinsulated Bonded Pipes – Part II ‒ Ewa Kręcielewska, Ireneusz Iwko…………………….14

WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● ….

Wybrane metody akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych.

Selected Methods of Cold Accumulation in Air Conditioning Systems ‒ Sławomir Rabczak, Paweł Kut…….22

Neuronowy model prognozowania smogu.

Neural Smog Prediction Model ‒ Kamila Makar, Joanna Kajewska-Szkudlarek………………………………………………………………..28

Z PRAKTYKI

Wykorzystanie związku zmiennofazowego w instalacji grzewczej i klimatyzacji Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie ‒ Radosław Radziecki . ……………………………………………………………..34
Ogrzewanie i chłodzenie obiektów energooszczędnych pompami ciepła….. 37
Vexve wzmacnia swoją markę w Polsce…………………………………….38
Uponor Ecoflex – rury preizolowane przeznaczone do instalacji o szczególnych wymaganiach……………………………………………………………..39

PZITS

Władze Oddziału Kieleckiego w kadencji 2021-2025………………………..27
Władze Oddziału Lubelskiego w kadencji 2021-2025………………………..27
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 12/2021 r. …………. . . . .40
Konferencja Naukowo-Techniczna Klimatyzacja Obiektów Szpitalnych 25.03. 2022 r…………………………………………………………………….42

CZY WIESZ, ŻE
Dobre samopoczucie zależy od powietrza…………………………………….43