Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 2/2022

Numer wydany w formule otwartego dostępu we współpracy z Porozumieniem Branżowym na rzecz Efektywności Energetycznej
Pobierz numer w formacie pdf

Od redakcji – Anna Bogdan oraz Paweł Lachman

POBE
 • Jak widzą najbliższą przyszłość przedstawiciele organizacji zrzeszonych w POBE?
 • Wywiad z dr inż. Markiem Miarą
 • Wywiad z Pawłem Lachmanem
 • Podstawy opracowania pakietu „Fit for 55” – Paweł Wróbel
 • Fragment mapy drogowej
 • Wystąpienie Timothy Goodsona z Międzynarodowej Agencji Energetycznej
 • Europejski Zielony Ład a projekt dyrektywy EPBD
 • Wyzwania UE w redukcji użycia paliw kopalnych w budynkach
CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO – HEATING
 • Obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku na podstawie dokumentacji projektowej w technologii BIM. (DOI: 10.15199/2022.2.1)
  Building Energy Performance Simulation Based on Data Imported From BIM – Maciej Chudzicki, Maciej Mijakowski
BUDOWNICTWO PASYWNE
 • Standard budownictwa pasywnego i jego rozwój w Polsce. (DOI: 10.15199/9.2022.2.2)
  Passive House Standard and its Development in Poland ‒ Andrzej Górka
WYDARZENIA
 • PZITS Webinarium „Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja”
 • Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2021”
 • Konferencja Naukowo-Techniczna Klimatyzacja Obiektów Szpitalnych 25.03.2022 r.
REHVA
 • Zapowiedź nowego REHVA guidebook