Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 3/2022

Od redakcji – Anna Bogdan, ……………………………………….1

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Wywiad z dr hab. inż. Tomaszem Cholewą ‒ redaktorem tematycznym naszego czasopisma………….3
Ewolucja sieci ciepłowniczych (DOI: 10.15199/9.2022.3.1)

Evolution of District Heating Networks ‒ Robert Sekret…………………………………5

Jakościowa ocena ryzyka projektów inwestycyjnych branży ciepłowniczej (DOI: 10.15199/9.2922.3.2)

Qualitative Risk Assessment of Investment Projects in District Heating Sector ‒ Anna Chęć, Bożena Babiarz ……………11

forHEAT jako metoda sterowania prognozowego systemem ogrzewania budynku.

Część 1: Instalacja i budowa modelu energetycznego (DOI: 10.15199/9.2022.3.4)

forHeat as aA Method of Forecast Control of the Heating System in Building.

Part 1: Installation and Creation of Energy Model ‒ Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha…20

dr hab. inż. Tomasz Cholewa, profesor PL osoba do kontaktu
t.cholewa@pollub.pl
tel.: +48 81 538 4424
ORCID: 0000-0002-5310-2508
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska,

dr hab. inż. Alicja SIUTA-OLCHA profesor PL
ORCID: 0000-0002-0467-3371
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska,

Fakty i mity dotyczące rur preizolowanych stosowanych w ciepłownictwie

Część III. Krajowe deklaracje właściwości użytkowych (DOI: 10.15199/9.2022.3.4)

The Myth&Facts Concerning District Heating Preinsulated Bonded Pipes

Part III. National Delaration of Performance¬ – Ewa Kręcielewska, Ireneusz Iwko…………….27.

Innowacyjne rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków z wielkiej płyty ‒ Katarzyna Wszoła, Marek Włoszyński…………36

Energetyczno-ekonomiczna analiza instalacji ogrzewania budynku wyposażonej w sprężarkową pompę ciepła. Cz. 1 – Zasada działania i budowa sprężarkowych pomp ciepła (DOI: 10.15199/9.2022.3.5)

Energy and economic analysis of the building heating system equipped with a compressor heat pump. Part 1 – Construction and principle of operation of compressor heat pumps ‒ Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Małgorzata Wizor…………….39

Z PRAKTYKI

Poprawa efektywności energetycznej procesu pompowania wody w małych źródłach ciepła o mocy 10-50 MW ‒ Andrzej Misiewicz, Grzegorz Grzyb………45

PORT PC
PORTPC, SPIUG wraz z firmą KAN Sp. z o.o. inicjują aktualizację danych dotyczących typowego roku meteorologicznego w Polsce ‒ Paweł Lachman