Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 4/2022

Od redakcji – Anna Bogdan………………..1

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Rozbieżności między obliczeniowym i zmierzonym zużyciem energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na przykładzie budynków jednorodzinnych (DOI: 10.15199/9.2022.4.1)

Differences Between Calculated and Measured Energy Use For Heating and Domestic Hot Water Preparation on the Example of Single-Family Buildings ‒ Katarzyna Ratajczak, Karol Bandurski, Łukasz Amanowicz, Jakub Brzeziński ……….3

Energetyczno-ekonomiczna analiza instalacji ogrzewania budynku wyposażonej w sprężarkową pompę ciepła. Cz. 2 ‒ Opis instalacji budynku i wyniki badań (DOI: 10.15199/9.2022.4.2)

Energy and Economic Analysis of the Building Heating System Equipped with a Compressor Heat Pump. Part 2 – Description of Building Installations and Test Results ‒ Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Małgorzata Wizor…………10

WENTYLACJA KLIMATYZACJA

Analiza warunków cieplno-wilgotnościowych w Data Center (DOI: 10.15199/9.2022.4.3)

Analysis of Thermal and Humidity Conditions of Data Center ‒ Agnieszka Palmowska, Damian Borys, Marzena Mróz-Gdawiec……………15

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje Przedsięwzięcie „Wentylacja dla szkół i domów” (DOI: 10.15199/9.2022.4.4)

The National Centre for Research And Development Perform a Project Entitled “Ventilation Systems for Schools And Homes” ‒ Mariusz Skwarczyński………….. 22

Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobieganiu COVID-19 na przykładzie instalacji wentylacji pomieszczenia użyteczności publicznej (DOI: 10.15199/9.2022.4.5)

Analysis of the Use of Air Recirculation in Ventilation Systems Due to COVID-19 Prevention Guidelines on the Example of an Installation Serving Public Utility Rooms ‒ Sylwia Szczęśniak, Weronika Baraniecka……………………27

Wykorzystanie bezzałogowego statku powietrznego w analizie jakości powietrza (DOI: 10.15199/9.2022.4.6)

The use of unmanned aerial vehicles in air quality analysis ‒ Maciej Dobrzański. . . . . . . .36

Ocena wpływu zniszczenia przez pożar instalacji wewnętrznych prowadzonych w garażu podziemnym na funkcjonowanie całego budynku (DOI: 10.15199/9.2022.4.7)

Assessment of the Impact of Fire Damage to Internal Installations Carried Out By an Underground Garage on The Functioning of the Entire Building ‒ Bernardetta Ryba, Marek Borowski……………………………………………………… ………42

PZITS

Podsumowanie konferencji naukowo-technicznej ‒ klimatyzacja obiektów szpitalnych – Dominika Cwiklińska. . . .48

100 lat GWiTS w wolne m.