Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 5/2022

Od redakcji – Anna Bogdan, ……………………………………………………………..1

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Propozycja metody obliczania maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła na potrzeby określenia kosztu zakupu ciepła do lokalu w budynku wielorodzinnym (DOI: 10.15199/9.2022.5.1)

Proposal of the Method For Calculation of the Maximum and Minimum Heat Consumption in Order to Determine Heat Purchase Cost For Premises in a Multi-Family Building ‒ Aleksandra Specjał ………3

Analiza zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku jednorodzinnego (DOI:10.15199/9.2022.5.2)

Analysis of Energy Demand For Heating of a Single-Family Building ‒ Piotr Ciuman, Aneta Witek…………..10

Koncepcja modernizacji systemu centralnego ogrzewania budynku kościoła w gminie Jakubów (DOI: 10.15199/9.2022.5.3)

The Concept of Modernization of the Central Heating System for the Existing Church in the Commune of Jakubów ‒ Joanna Rucińska, Joanna Kaczorek………19

Materiały instalacyjne w kontekście stagnacji wody wzmożonej pandemią COVID-19 (DOI: 10.15199/9.2022.5.4)

Installation Materials in the Context of Water Stagnation Exacerbated by the COVID-19 Pandemic ‒ Edyta Dudkiewicz, Łukasz Amanowicz……………24

Energetyczno-ekonomiczna analiza instalacji ogrzewania budynku wyposażonej w sprężarkową pompę ciepła. Cz. 3 – Obliczenia parametrów sprężarkowej pompy ciepła (DOI: 10.15199/9.2022.5.5)

Energy and economic analysis of the building heating system equipped with a compressor heat pump. Part 3 – Calculation of compressor heat pump parameters‒ Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Małgorzata Wizor……………30

WENTYLACJA KLIMATYZACJA

Mikroklimat pomieszczeń biurowych w dobie zmian klimatu (DOI: 10.15199/9.2022.5.6)

Microclimate of Office Rooms in The Day of Climate Changes ‒ Monika Blaszczok, Marcin Stachoń………………35

Z PRAKTYKI

Urządzenie Wilo-SiClean Comfort w układzie oczyszczania nośnika w instalacji chłodzenia komór testowych w zakładzie produkcyjnym LG Electronics w Mławie……..41

PZITS

100 lat GWITS…………42