Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

III Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze – gospodarka ciepłownicza i wentylacyjna”

Konferencję organizuje Oddział Beskidzki Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Data: 16 listopada 2023 roku

Miejsce: Hotelu DĘBOWIEC w Bielsku Białej (ul. Armii Krajowej 220; 43-300 Bielsko- Biała)
Tematyka Konferencji to:

  • indywidualne węzły cieplne w budownictwie wielorodzinnym,
  • regulacja przepływów w instalacjach centralnego ogrzewania,
  • rurociągi preizolowane w ciepłownictwie i ciepłej wodzie użytkowej,
  • regulacja w sieciach ciepłowniczych,
  • odzysk ciepła w instalacjach wentylacji mechanicznej,
  • systemy wentylacji pożarowej obiektów,
  • oddzielania stref pożarowych w instalacjach,
  • oszczędna eksploatacja instalacji c.o. w budynkach wielorodzinnych w czasie kryzysu energetycznego.

Więcej informacji – www.pzitsbeskidy.pl