Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Projektancie, czujesz zawód?

Firma SMAY przygotowała raport opisujący realia zawodu projektanta w branży budowlanej.

W raporcie poruszono następujące tematy:

  • Jakie są realia pracy w tym zawodzie?
  • Co stanowi największe wyzwanie dla projektantów instalacji sanitarnych?
  • Jak układa się współpraca między projektantami a innymi uczestnikami procesów budowlanych?

To tylko niektóre z wielu aspektów, które poruszono w raporcie podsumowującym badania branży sanitarnej.

Zapraszamy do pobrania raportu: https://www.smay.pl/badanie-projektantow-hvac/