Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Najnowszy numer

Aktualności

W numerze 1/2022

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO ….. Jutro ciepłownictwa systemowego wg pakietu FIT55 ‒ Bogusław Regulski..3 Podnoszenie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w kontekście ograniczania ubóstwa

Czytaj więcej »

W numerze 6/2021

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO – HEATING Wywiad z dr hab. inż. prof. PW Anną Bogdan Nowym Redaktorem Naczelnym czasopisma Cie-płownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja…………………………………………….2 Wpływ

Czytaj więcej »

Publikacje z 2021 r.

Zapraszamy do korzystania z otwartego dostępu do poniższych publikacji: Marian Rubik: Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby

Czytaj więcej »