Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Najnowszy numer

Aktualności

W numerze 10/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO ➔ Aleksandra Specjał: Metoda wyznaczania współczynników wyrównawczych zużycia ciepła do ogrzewania wynikających z położenia lokalu w bryle budynku Method of Determining Equalization Coefficients

Czytaj więcej »

W numerze 9/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO ➔ Wywiad z dr inż. Marianem Rubikiem ➔ Piotr Narowski4: TLM2000 – Typowe lata meteorologiczne dla Polski wyznaczone na podstawie danych meteorologicznych i

Czytaj więcej »