Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Politechnika Warszawska oraz Firma BIMs PLUS rozpoczynają współpracę dydaktyczną

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i Firma BIMs PLUS nawiązały współpracę w celu szerzenia wiedzy z zakresu techniki grzewczej i rozwiązań odnawialnych źródeł energii.

BIMs PLUS to jedna z największych sieci hurtowni instalacyjnych w Polsce, która doskonale rozumie potrzeby współczesnych instalatorów przynosząc innowacyjne rozwiązania i produkty najwyższej jakości. BIMs PLUS to czołowy dystrybutor ponad 500 tysięcy produktów z zakresu techniki grzewczej, pomp ciepła, wentylacji, klimatyzacji, techniki sanitarnej, systemów instalacyjnych czy uzdatniania wody.

Laboratorium pomiarów cieplnych należące do przestrzeni dydaktycznej Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, dzięki zaangażowaniu BIMs PLUS zostało zaopatrzone w urządzenia aktualnie funkcjonujące na rynku, dzięki czemu studenci będą kształcić się w zakresie najnowszych rozwiązań branży grzewczej i OZE, a absolwenci Politechniki – wchodzić na rynek z praktycznymi kompetencjami i wiedzą niezbędną do sprostania obecnym wyzwaniami, w tym koniecznością pogodzenia w swojej pracy często wielu sprzecznych wymagań, jak coraz wyższa efektywność energetyczna przy jednoczesnym zapewnieniu komfortowych warunków środowiska wewnętrznego dla użytkowników.

Stanowiska dydaktyczne Laboratorium wyposażono w sprzęt następujących marek:

  • Broetje – gazowy kocioł kondensacyjny i powietrzna pompa ciepła (są to elementy kluczowe w układzie);
  • Raccorderie Metalliche – rurociągi zarówno systemu SteelPRESS (system grzewczo/chłodzący) jak i InoxPRESS (woda użytkowa);
  • TRINITY – zbiornik buforowy, filtr wody, izolacja cieplna przewodów;
  • IMI TA – zawory równoważące;
  • WADEX – dwuścienny system kominowy.

Wszystkie te elementy współpracują ze sobą w czasie ćwiczeń praktycznych oraz działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co pozwala nie tylko przygotować młodych inżynierów do pracy w zawodzie z użyciem najnowocześniejszych urządzeń dostępnych na rynku, ale także wykonywać interesujące badania szczegółowych parametrów ich pracy, co umożliwia studentom jak najlepsze ich zrozumienie.

Z Laboratorium korzystają studenci kierunku Inżynieria Środowiska studiujący na specjalności Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja i Gazownictwo (studia inżynierskie) oraz specjalności Chłodnictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (studia magisterskie), głównie w ramach następujących przedmiotów:

  • Wymiana Ciepła, ćwiczenie: Badanie sprawności pojemnościowego podgrzewacza wody użytkowej
  • Ogrzewnictwo, ćwiczenie: Badanie sprawności gazowego kotła kondensacyjnego
  • Elementy Termodynamiki i Chemii Środowiska, ćwiczenie: Spalanie paliw gazowych. Algorytm obliczania emisji zanieczyszczeń

W związku z rozbudowaniem stanowiska o powietrzną pompę ciepła katalog prowadzonych zajęć laboratoryjnych zostanie rozbudowany o badanie sprawności powietrznej pompy ciepła.

Dodatkowo, w sali odbywają się ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów Wentylacja i Klimatyzacja, Miernictwo Cieplne, a także zajęcia pokazowe dla słuchaczy studiów podyplomowych studiów: Chłodnictwo i Klimatyzacja oraz Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.