Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 4/2024

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do lektury bieżącego numeru COW, w którym staraliśmy się przybliżyć Państwu bardzo praktyczne rozwiązania i przekazać informacje, które będą mogli Państwo wykorzystać w codziennej praktyce.


Mgr inż. Karol Pierzchała i dr hab. inż. Leszek Pająk w swym artykule analizują możliwości efektywnego zastąpienia węglowego źródła ciepła, w istniejącej ciepłowni pompą ciepła. Za pomocą opracowanego modelu Autorzy porównują możliwości zastosowania sprężarkowej oraz absorpcyjnej pompy ciepła wykorzystujących jako dolne źródło ciepła energię geotermalną. Autorzy jednoznacznie wskazują rozwiązanie, które będzie korzystniejszy w procesie modernizacji źródła ciepła.

Prof. Damian Muniak przedstawia natomiast II część obliczeń, których celem jest porównanie dwóch systemów ogrzewania jednorodzinnego budynku mieszkalnego (z grzejnikami konwekcyjnymi i niskotemperaturowego ‒ z grzejnikami podłogowymi) pod kątem energochłonności użytkowania. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że zużycie ciepła do ogrzewania budynku za pomocą instalacji z grzejnikami podłogowymi jest mniejsze niż w instalacji z grzejnikami konwekcyjnymi. W obu artykułach przedstawiono bardzo szczegółowo metodę prowadzenia analiz, zatem oprócz bezpośredniego wykorzystania ich wyników, artykuł może być pomocny dla projektantów instalacji centralnego ogrzewania.

Mgr inż. Natalia Kraus-Namroży oraz prof. Dorota Brzezińska opisują badania, w którym bateria litowo-jonowa została mechanicznie uszkodzona. Baterie te, pomimo wielu niekwestionowanych zalet, mają również jedną poważną wadę wpływającą na bezpieczeństwo użytkowników – wysokie ryzyko zapłonu w przypadku przegrzania baterii lub jej uszkodzenia mechanicznego. Autorki przedstawiają szczegółowo budowę takiej baterii, a także pokazują zdjęcia z przeprowadzonych badań, które unaoczniają skutek – wystąpienie samozapłonu baterii i trudnego do ugaszenia pożaru.

Dr inż. Sylwia Szczęśniak, dr inż. Michał Karpuk, mgr inż. Łukasz Stefaniak, inż. Agnieszka Grabka, inż. Weronika Michalak, Wiktoria Jaskóła oraz Martyna Maciewicz przestawiają wyniki, z jednej strony przeglądu przepisów prawnych w aspekcie dostępności danych dotyczących parametrów powietrza zewnętrznego, które należy uwzględniać w procesie projektowania instalacji HVAC oraz prowadzenia obliczeń efektywności energetycznej obiektów, a z drugiej – analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem danych meteorologicznych z ostatnich lat obrazujących występujące różnice między wynikami dla 3 analizowanych okresów: 1996-2004, 2005-2013 oraz 2014-2022. Zamieszczone mapy bardzo dobrze ilustrują zachodzące zmiany klimatyczne w zakresie temperatury zewnętrznej, które powinny być również przedmiotem okresowej analizy i uaktualniania, aby obecnie realizowane inwestycje zapewniły warunki komfortu cieplnego w budynkach w dobie zmieniającego się klimatu.

W części dotyczącej aspektów praktycznych, mgr Wojciech Ratajczak, wiceprezes PZITS rozważa problem związany z doborem zaworów bezpieczeństwa w zamkniętych, wodnych instalacjach grzewczych zasilanych ze sprężarkowych pomp ciepła. W krajowych regulacjach czy też standardach problem ten nie jest rozwiązany, co dobrze wykazuje materiał przygotowany przez autora. Zapraszamy Państwa do dyskusji i prosimy o przesyłanie informacji jak Państwo rozwiązują ten problem w swojej codziennej praktyce inżynierskiej. Ze swojej strony, jako PZITS, również będziemy starali się opracowywać stosowne materiały pomocnicze i mamy nadzieję, że będą one dla Państwa przydatne.

Życzymy miłej lektury
Redaktor Naczelna
Anna Bogdan