Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Konferencja: Materials, Structures, Technologies and Management in Civil and Environmental Engineering, 6-7.11.2024 – zapraszamy