Autor: dr inż. Dorota Anna Krawczyk

Liczba artykułów: 14
Wykorzystanie kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej w wody w południowej Turcji Nr 11/2011 Str. 478
» Zobacz streszczenie
Analiza porównawcza trzech sposobów ogrzewania budynku hotelowego z częścią konferencyjno-bankietową. Nr 5/2012 Str. 199
» Zobacz streszczenie
Konwektor - zapomniany typ grzejnika Nr 1/44/2013 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Analiza pracy miejskiej ciepłowni opalanej biomasą i gazem ziemnym, powstałej w miejsce ciepłowni węglowej. Część II. Nr 5/44/2013 Str. 183
» Zobacz streszczenie
Jakość powietrza w gabinetach lekarskich, a zużycie energii po termomodernizacji Nr 6/44/2013 Str. 251
» Zobacz streszczenie
Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na skład chemiczny owoców i warzyw. Część 2. Badania owoców i warzyw Nr 2/45/2014 Str. 67
» Zobacz streszczenie
Analiza wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Hiszpanii –systemy słoneczne Nr 5/46/2015 Str. 178
» Zobacz streszczenie
Wpływ parametrów mikroklimatu w chłodni na jakościowe wskaźniki owoców i warzyw. Zawartość cukrów i dwutlenku węgla Nr 6/46/2015 Str. 235
» Zobacz streszczenie
Badanie strat ciepła przewodów solarnych i ich weryfikacja Nr 8/46/2015 Str. 310
» Zobacz streszczenie
Analiza struktury zapotrzebowania na energię do celów grzewczych i chłodniczych w zależności od lokalizacji budynku. DOI:10.15199/9.2016.3.6 Nr 3/47/2016 Str. 118
» Zobacz streszczenie
Metoda oceny przydatności połaci dachowych do posadowienia instalacji solarnych z wykorzystaniem geodanych 3D Nr 10/47/206 Str. 400
» Zobacz streszczenie
Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS ─ studium przypadku Nr 1/48/2017 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Porównanie wybranych technologii wykorzystywania energii słonecznej Nr 4/48/2017 Str. 144
» Zobacz streszczenie
Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym w sali wykładowej ‒ studium przypadku Nr 3/49/2018 Str. 114
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.