Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 3/2024

Szanowni Państwo,

najserdeczniej życzymy Państwu aby nadchodzące Święto Wielkiej Nocy było dla Państwa czasem wytchnienia od codziennych problemów, mnogości zagadnień w projektach, a także szansą na spotkania w gronie najbliższych i możliwością prowadzenia rozmów nie tylko o kolejnych inwestycjach.

Polecamy również na te kilka chwil oddechu lekturę najnowszego numeru COW, z którego, mamy nadzieję, wyciągną Państwo inspirację do wdrażania nowych rozwiązań technicznych.

Zespół w składzie Prof. Apoloniusz Kodura, dr hab. Marta Chludzińska, prof. Jarosław Chudzicki, dr Marian Rubik, prof. Katarzyna Umiejewska i dr Piotr Ziętek kontynuując temat artykułu opublikowanego w poprzednim numerze COW, opisują kolejne aspekty związane z wykorzystaniem ciepła z nieoczyszczonych ścieków na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. Autorzy skupiają się nie tylko na analizie parametrów dolnego źródła ciepła, ale również na wymaganiach związanych z optymalizacją systemów ogrzewania budynków Politechniki Warszawskiej oraz analizie ekonomicznej planowanego rozwiązania. Wskazują czas zwrotu inwestycji SPBT w zależności od rodzaju obiektu, który zostanie wytypowany do dalszych prac.

Prof. Robert Sekret oraz dr Piotr Feliński omawiają sposób zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku dzięki zastosowaniu prototypowego kolektora słonecznego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym (parafiną). Na szczególną uwagę zasługują wyniki wskazujące
na możliwość nawet 27% zmniejszenia zużycia energii w zależności od obciążenia cieplnego budynku i parametrów układu grzewczego.

Kontynuacja rozważań dotyczących systemu ogrzewania jest również przedmiotem artykułu prof. Damiana Muniaka, jednak tym razem w kontekście systemu stosowanego w budynku jednorodzinnym. Na podstawie przeprowadzonej analizy Autor określił sposób umożliwiający znaczące zmniejszenie ilości
energii zużywanej do ogrzewania pomieszczeń.

Mgr inż. Kinga Kłos-Szalaty oraz dr Andrzej Górka także analizują różne warianty systemu ogrzewania budynku jednorodzinnego jednak w kontekście obiektu pasywnego. Analizowane rozwiązania obejmują: grzejniki niskotemperaturowe z kotłem gazowym kondensacyjnym, ogrzewanie podłogowe z powietrzną pompą ciepła oraz ogrzewanie podłogowe z gruntową pompą ciepła. Wyniki analiz wskazują najkorzystniejsze rozwiązania pod kątem kosztów inwestycji i eksploatacji; wnioski te mogą być wykorzystane w projektowaniu tego rodzaju obiektów.

W bieżącym numerze COW mgr inż. Andrzej Falkowski, przewodniczący Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB oraz członek Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS, dzieli się z Czytelnikami swoim doświadczeniem i wiedzą. W pierwszej części wypowiedzi Autor odpowiada na pytania inżynierów dotyczące formy informacji geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, a następnie podsumowuje działania i współpracę kilku stowarzyszeń branżowych zmierzające do ustalenia najlepszych zasad dotyczących narad koordynacyjnych dot. sieci uzbrojenia terenu

W numerze COW podano również informację PORT PC na temat rynku pomp ciepła w 2023 r.; w informacji wskazano również tendencje zmian, których możemy się spodziewać na tym rynku w najbliższym czasie.

Zapraszamy do lektury
Redaktor Naczelna
Anna Bogdan