Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

 W numerze 3/2024

Apoloniusz Kodura, Marta Chludzińska, Jarosław Chudzicki, Marian Rubik, Katarzyna Umiejewska, Piotr Ziętek: Wykorzystanie ciepła nieoczyszczonych ścieków komunalnych do ogrzewania i przygotowania c.w.u. – studium przypadku. Część 2

DOI: 10.15199/9.2024.3.1

Robert Sekret, Piotr Feliński: Wpływ zastosowania PCM w próżniowym kolektorze rurowym na charakterystykę energetyczną budynku

DOI: 10.15199/9.2024.3.2

Damian Piotr Muniak: Analiza energochłonności budynku jednorodzinnego w zależności od systemu jego ogrzewania. Część I – Model obliczeniowy

DOI: 10.15199/9.2024.3.3

Kinga Kłos-Szalaty, Andrzej Górka: Analiza wariantów zaopatrzenia w energię budynku pasywnego

DOI: 10.15199/9.2024.3.4

Andrzej Falkowski: W ostatnim czasie otrzymałem kilka pytań o problemy wspólne dla kierowników budowy i geodetów. Sporo wątpliwości budzi forma informacji geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Taką informację inwestor musi dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie. Spróbujmy rozwiać te wątpliwości zaczynając od tematu odstąpień od projektu.

Informacje różne

Andrzej Falkowski: Rozmowy organizacji branżowych w sprawie narad koordynacyjnych

PORT PC: Czy rok 2024 przyniesie nowe otwarcie polskiemu rynkowi pomp ciepła? Podsumowanie 2023 roku i perspektywy dla branży

➔ Światowy Dzień Inżyniera