Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: mgr inż. Piotr Wereszczyński

Liczba artykułów: 29
Wspomagane komputerowo sporządzanie świadectw energetycznych Nr 7-8/2009 Str. 49
Nowe funkcje programu Audytor OZC 4.6 Pro Nr 2/2010 Str. 25
» Zobacz streszczenie
Wspomagane komputerowo sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków wyposażonych w instalację chłodzenia Nr 4/2010 Str. 149
» Zobacz streszczenie
Kurs programu Audytor OZC (3). Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród z warstwami powietrznymi Nr 4/2011 Str. 161
Kurs programu Audytor OZC (6). Analiza kondensacji międzywarstwowej Nr 10/2011 Str. 431
Kurs programu Audytor OZC (7). Podłoga na gruncie Nr 11/2011 Str. 484
Kurs programu Audytor OZC (8) Podłoga w piwnicy Nr 12/2011 Str. 534
Kurs programu Audytor OZC (9) Ściana przyległa do gruntu Nr 1/2012 Str. 42
Nowe funkcje programu Audytor C.O. w wersji 3.8 Nr 2/2012 Str. 91
Kurs programu Audytor OZC (11) Parametry obliczeń obciążenia cieplnego Nr 4/2012 Str. 171
Kurs programu Audytor OZC (12) Obciążenie cieplne budynku (1) Nr 5/2012 Str. 217
Kurs programu Audytor OZC (14). Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła według Warunków Technicznych WT2008 Nr 7/2012 Str. 306
Kurs programu Audytor OZC (15). Świadectwo energetyczne (1) Nr 9/2012 Str. 398-400
Kurs programu Audytor OZC (16). Świadectwo energetyczne (2) - Nr 10/2012 Str. 463
Kurs programu Audytor OZC (18). Harmonogramy pracy ogrzewania i chłodzenia Nr 12/2012 Str. 554
Kurs programu Audytor OZC (19). Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło Nr 1/44/2013 Str. 42
Kurs programu Audytor OZC (20). Obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropu Nr 2/44/2013 Str. 82
Kurs programu Audytor OZC (21).Obliczanie wewnętrznej pojemności cieplnej budynku Nr 3/44/2013 Str. 130
Kurs programu Audytor OZC (23). Graficzny modelu budynku (2) Nr 1/45/2014 Str. 32
Program Audytor EKO 1.0. Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna rozwiązań technicznych i architektonicznych budynku Nr 7/45/2014 Str. 275
Kurs programu Audytor EKO 1.0. Przykład przeprowadzenia wspomaganej komputerowo analizy ekonomicznej i ekologicznej systemów zaopatrzenia budynku w energię i ciepło Nr 8/452014 Str. 322
» Zobacz streszczenie
Kurs programu Audytor OZC (28). Tworzenie modelu ścian budynku na podstawie zaimplementowanego rzutu architektonicznego Nr 3/46/2015 Str. 122
Kurs programu Audytor C.O. Wprowadzenie do projektowania instalacji centraklnego ogrzewania na rzutach Nr 4/46/2015 Str. 159
Kurs programu Audytor OZC (29). Tworzenie modelu ścian budynku bez importu rzutu architektonicznego Nr 5/46/2015 Str. 199
Struktura budynku w programie Audytor OZC Nr 8/47/2016 Str. 335
Audytor OZC 6.9 Pro. Import modelu budynku z programu Revit 2016, 2017 Nr 6/48/2017 Str. 258
Audytor SET. Integracja oprogramowania do projektowania instalacji sanitarnych Nr 5/50/2019 Str. 194
Zalecenia dotyczące eksportu modeli budynków do plików gbXML w programie Autodesk® Revit® na potrzeby obliczeń cieplnych budynków Nr 9/50/2019 Str. 340
» Zobacz streszczenie
Oprogramowanie z serii Audytor. Nowy moduł importu i eksportu rysunków w formacie DWG Nr 11/50/19 Str. 431
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.