Autor: mgr inż. Piotr Wereszczyński

Liczba artykułów: 11
Kurs programu Audytor OZC (2). Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej Nr 3/2011 Str. 119
Kurs programu Audytor OZC (5). Analiza kondensacji powierzchniowej Nr 9/2011 Str. 379
Kurs programu Audytor OZC (10). Obciążenie cieplne pomieszczenia Nr 3/2012 Str. 126
Audytor OZC basic 5.0. Nowa wersja programu Nr 8/2012 Str. 351
Kurs programu Audytor OZC (22). Graficzny modelu budynku (1) Nr 12/44/2013 Str. 530
Kurs programu Audytor OZC (27). Graficzny model budynku (6) Nr 6/45/2014 Str. 237
Kurs programu Audytor OZC (30). Sklejanie zeskanowanych fragmentów rzutów kondygnacji Nr 12/46/2015 Str. 490
Kurs programu Audytor C.O. Trójwymiarowa wizualizacja instalacji centralnego ogrzewania Nr 9/47/2016 Str. 382
Kurs programu Audytor C.O. Wstępne obliczenia ogrzewania podłogowego Nr 10/47/206 Str. 435
Audytor OZC 6.8 Pro. Nowe możliwości programu Nr 2/48/2017 Str. 86
Audytor C.O. 6.0 Pro. Import podkładów budowlanych z programu Autodesk® Revit®─ Nr 1/49/2018 Str. 37

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.