Autor: dr inż Małgorzata Kwestarz

Liczba artykułów: 12
Współpraca układów skojarzonych zasilających systemy ciepłownicze z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej Nr 11/2006 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Magazynowanie energii a układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Nr 01/2007 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Wpływ jakości wody sieciowej na awaryjność kotłów rusztowych typu WR Nr 11/2009 Str. 10
» Zobacz streszczenie
Magazynowanie ciepła w zasobnikach i ich wpływ na parametry pracy sieci ciepłowniczej Nr 10/2012 Str. 416
» Zobacz streszczenie
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej Nr 5/44/2013 Str. 186
» Zobacz streszczenie
Ocena poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie ciepłowniczym Nr 6/44/2013 Str. 223
» Zobacz streszczenie
Impulsowy VS rezystancyjny - systemy alarmowe w sieciach ciepłowniczych preizolowanych. Nr 12/46/2015 Str. 458
» Zobacz streszczenie
Systemy ciepłownicze w 2050 roku – perspektywy i wyzwania. Nr 10/47/206 Str. 391
» Zobacz streszczenie
Inteligentne systemy pomiarowe w ciepłownictwie Nr 3/48/2017 Str. 95
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie systemów GIS w ciepłownictwie Nr 11/48/2017 Str. 443
» Zobacz streszczenie
Ocena ryzyka eksploatacji sieci ciepłowniczych adaptacyjną metodą opartą na modelu Muhlbauera Nr 1/49/2018 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Ciepło systemowe elementem transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej. Nr 3/49/2018 Str. 83
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.