Autor: prof. dr hab. inż. Henryk Foit

Liczba artykułów: 20
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji naturalnej budynków mieszkalnych Nr 3/2000 Str. 32
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji naturalnej budynków mieszkalnych (dokończenie z nr. 3/2000) Nr 4/2000 Str. 36
Określenie sposobu zasilania w ciepło budynku mieszkalnego za pomocą programu komputerowego MULTIWAL Nr 6/2002 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Wewnętrzne zyski ciepła a dynamika potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń. Część I Nr 6/2005 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Wewnętrzne zyski ciepła a dynamika potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń (dokończenie z 6/2005) Nr 7-8/2005 Str. 29
Efekty energetyczne i egzergetyczne niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków. Część I: Układy niskoegzergetyczne i proponowane kryteria ich oceny Nr 10/2006 Str. 23
» Zobacz streszczenie
Efekty energetyczne i egzergetyczne niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków. Część II: Korzyści i ograniczenia stosowania układów niskoegzergetycznych Nr 11/2006 Str. 16
» Zobacz streszczenie
Efekty energetyczne i egzergetyczne niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków. Część III. Nakłady egzergii, energii i optymalna temperatura nominalna instalacji c.o Nr 03/2007 Str. 28
Określanie podstawowych wielkości dotyczących indywidualnego źródła ciepła z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej Nr 7-8/2010 Str. 247
» Zobacz streszczenie
Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru. Część I Nr 1/2011 Str. 30
» Zobacz streszczenie
Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru. Część II Nr 4/2011 Str. 148
» Zobacz streszczenie
Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru. Część III. Nr 6/2011 Str. 260
» Zobacz streszczenie
Problemy związane ze wskazaniem pomieszczenia reprezentatywnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku. Nr 9/44/2013 Str. 364
» Zobacz streszczenie
Monitorowanie układów solarnych malej mocy Nr 3/46/2015 Str. 91
» Zobacz streszczenie
Problemy związane z określeniem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na potrzeby oceny energetycznej budynku. Nr 7/46/2015 Str. 265
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie metody dwukrotnego krótkiego pomiaru do określenia wymaganej mocy źródła ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym Nr 9/46/2015 Str. 331
» Zobacz streszczenie
Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych. Część 1. Założenia budowlane Nr 10/46/2015 Str. 383
» Zobacz streszczenie
Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych. Część 2. Instalacje ogrzewania, wentylacji, elektryczna i wodna Nr 11/46/2015 Str. 436
» Zobacz streszczenie
Pomiar intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku. Część 1. Rozważania wstępne Nr 11/47/2016 Str. 476
» Zobacz streszczenie
Pomiarowe wyznaczanie intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku. Część 2. Podstawy teoretyczne metody Nr 4/48/2017 Str. 173
» Zobacz streszczenie

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.