Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 2/53/22

Konferencja Naukowo-Techniczna Klimatyzacja Obiektów Szpitalnych 25.03. 2022 r
Jak widzą najbliższą przyszłość przedstawiciele organizacji zrzeszonych w POBE Str. 3 » Zobacz streszczenie
Zapowiedź nowego REHVA guidebook Str. 8 » Zobacz streszczenie
Wywiad z dr inż. Markiem Miarą Str. 9 » Zobacz streszczenie
Wywiad z Pawłem Lachmanem Str. 10 » Zobacz streszczenie
Podstawy opracowania pakietu „Fit for 55” Str. 13 » Zobacz streszczenie
Fragment mapy drogowej Str. 15 » Zobacz streszczenie
Wystąpienie Timothy Goodsona z Międzynarodowej Agencji Energetycznej Str. 23 » Zobacz streszczenie
Europejski Zielony Ład a projekt dyrektywy EPBD Str. 24 » Zobacz streszczenie
Wyzwania UE w redukcji użycia paliw kopalnych w budynkach. Str. 27 » Zobacz streszczenie
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku na podstawie dokumentacji projektowej w technologii BIM Str. 32 » Zobacz streszczeniedr inż. Maciej Mijakowski
mgr inż. Maciej Chudzicki
PZITS Webinarium „Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja” Str. 39 » Zobacz streszczenie
Standard budownictwa pasywnego i jego rozwój w Polsce Str. 40 » Zobacz streszczeniedr inż. Andrzej Górka
Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2021 Str. 50 » Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.