Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 9/52/21

Wywiad z Pawłem Lachmanem Prezesem PORT PC Str. 3
Quo vadis – polskie ciepłownictwo/ogrzewnictwo? Część I Str. 6 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Kongres CLIMA 2022 . Str. 22
Warunki środowiska wewnętrznego według normy PN-EN 16798-1:2019-06. Str. 23 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
Konstrukcja muf elektrycznie zgrzewanych Str. 27
inż. Józef Kamieniecki
mgr inż. Michał Kamieniecki
Pompy ciepła w istniejących budynkach. Trendy w rozwoju technologicznym pomp ciepła oraz hybrydowe pompy ciepła. Część 5. Budynki wielorodzinne i działania na rzecz upowszechniania technologii Str. 29 » Zobacz streszczeniedr inż. Marek Miara
Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych Str. 32
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 09/2021 r Str. 33
POBE postuluje wdrożenie bilansowania 1:1 za energię do końca 2025 r Str. 36
REHVA ‒ Federacja Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji Str. 37
Konkurs Healthy Homes Design Competition 2022 Str. 39
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.