Numer czasopisma: 8/47/2016

Nagroda w Konkursie Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Str. 246 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
Analiza pracy termosyfonu dwufazowego w warunkach zimowych Str. 303 » Zobacz streszczeniedr inż. Maciej Skrzycki
dr inż. Maciej Besler
Sposób poprawy rozkładu temperatury w dolnej części oszklenia przez wstawienie dodatkowej przegrody szklanej w przestrzeni międzyszybowej Str. 307 » Zobacz streszczenieprof.dr hab. inż. Jacek Schnotale
dr inż. Agnieszka Lechowska
Charakterystyka energetyczna budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej na podstawie rzeczywistych danych klimatycznych – okres ogrzewania Str. 312 » Zobacz streszczeniemgr inż. Maria Teresa Małek
dr inż. Małgorzata Basińska
Wybrane działania modernizacyjne poprawiające efektywność energetyczną instalacji grzewczych Str. 320 » Zobacz streszczenieinż. Monika Ławniczak
dr inż. Grzegorz Bartnicki
dr inż. Bogdan Nowak
Słoma jako alternatywne źródło energii. Str. 325 » Zobacz streszczenieinż. Andrzej Banaszek
dr inż. Andrzej Bryś
dr inż. Mariusz Sojak
dr inż. Szymon Głowacki
mgr inż. Weronika Bazylak
Temperatura i wilgotność powietrza ochładzanego za pomocą chłodziarki sprężarkowej TS-300. Str. 330 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Bernard Nowak
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
Struktura budynku w programie Audytor OZC Str. 335
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny podjął współpracę z Politechniką Warszawską Str. 338
Przetestowana i przygotowana na największe wyzwania pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Wilo-Stratos PICO-Z Str. 340
mgr inż Stanisław Sowa
Stanowisko PORT PC - blokowanie rozwoju OZE to duży błąd w rozwoju energetyki w Pol-sce Str. 341
Studia podyplomowe. Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Str. 342
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych Str. 343

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.