Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Sytuacja finansowa sektora ciepłowniczego w latach 2017-2019 (str. 3 nr. 4/51/20)
inż. Bogusław Regulski
dr Malgorzata Niestępska
  


DOI: 10.15199/9.2020.4.1

 kluczowe: ciepłownictwo, finanse, sytuacja ekonomiczna, sektor ciepłowniczy, ciepło systemowe

Streszczenie

Tematem artykułu jest prezentacją oraz analizą sytuacji ekonomicznej sektora ciepłownictwa systemowego. Ten obszar działalności gospodarczej w ciepłownictwie jest praktycznie w całości objęty koncesjonowaniem i bardzo specyficzną, jak na branżę energetyczną, regulacją w zakresie ustalania cen i stawek opłat. W rezultacie wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw ciepłowniczych są znacząco uzależnione od polityki i praktyki przyjętej przez regulatora w ramach obowiązującego prawa. Przedsiębiorstwa podlegające takiej regulacji mają bardzo mocno ograniczone możliwości reagowania na zachodzące zmiany na rynku ciepła i w jego otoczeniu. Ograniczenie to dotyczy zarówno podejmowania odpowiednich, samodzielnych decyzji biznesowych co do kierunków i czasu ich podejmowania, które byłby uzasadnione sytuacją rynkową.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.