Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ współczynnika przejmowania ciepła na grubość warstwy lodu na powierzchni wody (komunikat) (str. 384 nr. 10/50/19)
prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz - Popiel
prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
  

DOI: 10.15199/9.2019.10.4

Keywords: Ice layer on water surface, time of ice layer creation

Abstract:

In this communication it is proved that estimating time of formation of the ice layer on water the convective and radiation heat transfer between surrounding air and surface of ice cannot be ignored.

Słowa kluczowe: warstwa lodu na powierzchni wody, czas tworzenia się warstwy lodu

Streszczenie:

W komunikacie wykazano, że do określenia czasu formowania się określonej grubości warstwy lodu na powierzchni wody niezbędna jest znajomość konwekcyjnego i radiacyjnego współczynnika przejmowania ciepła pomiędzy otaczającym powietrzem i powierzchnią warstwy lodu.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.