Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Energia promieniowania słonecznego a budynek. Matematyczne modelowanie właściwości energetycznych przegrody przezroczystej w aspekcie dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego (str. 373 nr. 10/50/19)
mgr inż. Filip Pawlak
dr inż. Andrzej Górka
  

DOI: 10.15199/9.2019.10.2

Słowa kluczowe: model numeryczny, promieniowanie słoneczne, słoneczne zyski ciepła, bilans cieplny okna, przepuszczalność energii promieniowania słonecznego przez okna, współczynnik energetyczny „g”.

Streszczenie

Złożoność procesu przepływu ciepła w przegrodach przezroczystych i liczba czynników na niego wpływających powoduje, że bilansowanie cieplne takich przegród należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień związanych z analizami energetycznymi w budownictwie. Szczegółowe parametry energetyczne przegród przezroczystych są często nieznane w okresie wstępnych bilansów energetycznych, będących podstawą do wyboru koncepcji projektowanych rozwiązań HVAC w budynkach. Uproszczone bilansowanie cieplne, nieuwzględniające dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego i zmienności parametrów słonecznych przegród przezroczystych może prowadzić do przyjęcia błędnych założeń w procesie projektowania systemów HVAC.

W artykule przedstawiono uproszczoną metodę symulacji cieplnej przegrody przezroczystej z uwzględnieniem zmienności jej parametrów słonecznych i dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego. Metoda poprawia dokładność symulacji, której podstawą są parametry cieplne przegród przezroczystych: współczynniki „U” oraz „g”. Zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.