Wybór scenariuszy pożarowych do symulacji CFD instalacji wentylacji oddymiających bazujących na ilościowej analizie ryzyka. (str. 67 nr. 2/50/2019)
dr inż. Mariusz Pecio
mgr inż. Andrzej Krauze
dr inż. Adam Krasuski
dr inż. Przemysław Kubica
  

DOI: 10.15199/9.2019.2.5


Słowa kluczowe: mulisymulacje, Monte Carlo, CFD, modelowanie, prawdopodobieństwo

Streszczenie

Projektowanie budynków wymaga często zastosowania obliczeń inżynierskich do weryfikacji przyjętych rozwiązań. Powszechnie stosowane są symulacje CFD, w szczególności do oceny skuteczności działania instalacji wentylacji oddymiającej. Obecnie wybór scenariuszy pożarowych, na których opiera się ocena bezpieczeństwa, zależy od inżynierów bezpieczeństwa pożarowego. Niestety bazują oni w zasadzie jedynie na swoim doświadczeniu, rzadko sięgając do statystyk. Obecnie rutynowym podejściem do oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku jest precyzyjne zdefiniowanie parametrów modelu rozwoju pożaru i/lub ewakuacji dla małej liczby, szczegółowo wybranych scenariuszy. Wykorzystanie ilościowej analizy ryzyka do oceny bezpieczeństwa, w znacznym stopniu poprawia jakość oraz zakres tych analiz.

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania ilościowej analizy ryzyka do wyboru scenariusza pożarowego dla symulacji CFD.

Przy opracowaniu artykułu korzystano z metody eksperymentalnej bazującej na modelu komputerowym.

Analizowany przypadek wskazuje problemy modelowania CFD, opartego na pojedynczym scenariuszu. Zaproponowano zastosowanie podejścia dwu-modelowego. Zaletą użycia obliczeń wielokrotnych (multisymulacji) w połączeniu z CFD, jest możliwość poznania prawdopodobieństwa poszczególnych scenariuszy i na tej podstawie dokonanie analizy koszt/zysk przy wyborze systemu zabezpieczeń..

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.