Obliczenia cieplne parowaczy typu „sopel lodu”. (str. 62 nr. 2/50/2019)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski
  

DOI: 10.15199/9.2019.2.4 

Słowa kluczowe: pompa ciepła, parowacz typu „sopel lodu”, obliczenia cieplne

Streszczenie

Powietrze atmosferyczne jest powszechnie dostępnym źródłem ciepła niskotemperaturowego dla pomp ciepła, którego wykorzystywanie nie powoduje żadnych zakłóceń równowagi cieplnej otoczenia. Do jego zalet zalicza się również stosunkowo niskie koszty inwestycyjne pozyskiwania ciepła. Ciepło niskotemperaturowe pozyskiwane jest najczęściej za pomocą wentylatorowych wymienników ciepła, które jednak nie są pozbawione pewnych wad. Niektóre z tych wad mogą zostać wyeliminowane dzięki zastosowaniu wymienników typu „sopel lodu”.

Celem pracy jest przedstawienie metody przeprowadzania projektowych obliczeń cieplnych parowaczy typu „sopel lodu”, stanowiących ujęcie dolnego źródła ciepła powietrznych pomp ciepła.

Zaprezentowano w pracy własny algorytm obliczeniowy, służący do wyznaczania wydajności cieplnej parowacza o znanej konstrukcji. Sposób prowadzenia obliczeń został zilustrowany przykładem obliczeniowym.

Parowacze typu „sopel lodu” nie emitują hałasu i nie wymagają odszraniania powierzchni wymiany ciepła. Ich sprawność działania jest wyższa w przypadku zapewnienia właściwej ekspozycji na wiatr. Dlatego wymienniki te powinny być tak usytuowane, aby zapewniony był swobodny przepływ powietrza ze wszystkich stron. Pompy ciepła z parowaczami typu „sopel lodu” mogą stanowić alternatywę dla powietrznych pomp ciepła z parowaczami, w których przepływ powietrza wymuszony jest wentylatorem.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.