Badania eksperymentalne zmian stężenia CO, NOx i PM w spalinach podczas spalania peletu drzewnego z nasionami pszenicy (str. 56 nr. 2/50/2019)
inż. Wojciech Judt
dr inż. Rafał Urbaniak
mgr inż. Bartosz Ciupek
  

DOI: 10.15199/9.2019.2.3

Artykuł po angielsku

Słowa kluczowe: kotły grzewcze, palnik peletowy, CO, NOx, PM, współspalanie

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zmian stężeń substancji szkodliwych w spalinach ze spalania i współspalania peletów drzewnych z nasionami zbóż. Podjęcie tych badań ma na celu określenie nowych kierunków rozwoju technik spalania i współspalania stosowanych w ciepłownictwie indywidualnym. Podstawowym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie czy istnieje możliwość współspalania peletów drzewnych z nasionami pszenicy w nowoczesnym kotle grzewczym. Ostatnim etapem badań było określenie stopnia emisji substancji szkodliwych z procesu spalania peletów oraz z współspalania peletu z nasionami pszenicy w stosunku 70:30 i 50:50. W artykule opisano zastosowaną metodykę badań oraz analizę otrzymanych wyników. Efektem przeprowadzonych badań jest określenie wpływu spalania peletów z nasionami zbóż na stopień obciążenia środowiska przez emisję substancji szkodliwych.

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.