Numeryczne modelowanie konstrukcji wodnych kotłów grzewczych małej mocy opalanych paliwem stałym (str. 486 nr. 12/49/2018)
dr inż. Krzysztof Wacławiak
dr inż. Maciej Rozpondek
  

DOI: 10.15199/9.2018.12.2

Słowa kluczowe: kocioł grzewczy małej mocy, numeryczne modelowanie, paliwo stałe

Streszczenie

Opisano warunki eksploatacji kotłów grzewczych małej mocy stosowanych w gminach, w których nie ma sieci ciepłowniczych i gazowniczych. Przeanalizowano parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne kotłów grzewczych opalanych paliwami stałymi. Przyjęto założenia do symulacyjnego modelu przepływów wody, spalin i ciepła w kotle grzewczym małej mocy zasilanych paliwem stałym. Wykonano obliczenia numeryczne oryginalnej i zmodyfikowanej, konstrukcji kotła z wykorzystaniem środowiska Ansys Fluent. Zaproponowano alternatywne rozwiązania przepływowe w kotłach grzewczych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.