Analiza wyników badań aerodynamicznych wywietrzaka grawitacyjnego nowego typu (str. 368 nr. 9/49/2018)
mgr inż. Adam Deska
dr inż. Adam Rubnikowicz
  
DOI: 10.15199/9.2018.9.6 

Słowa kluczowe: wentylacja naturalna, wentylacja grawitacyjna, wywietrzaki

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań aerodynamicznych wywietrzaka nowego typu DUO-150 firmy „Uniwersal”. Zaprezentowano schemat wywietrzaka, zakres jego badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. Omówiono także metodę przeprowadzonych badań, wyniki których przedstawiono w formie wykresów. Podano również wnioski z badań.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.