V edycja konferencji Klivent Event (str. 280 nr. 7/49/2018)
  

 

 

V edycja konferencji Kliwent Event 

Już piąty rok Studenckie Koło Naukowe „Kliwent”, działające na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, zorganizowało spotkanie środowiska studenckiego z przedstawicielami branży HVACR pod nazwą Kliwent Event.

V edycja konferencji odbyła się 5 czerwca 2018 roku, a wśród gości nie zabrakło największych firm z branży. Tegoroczną edycję swoją obecnością zaszczyciły firmy: Clima Gold, Daikin, FläktGroup, Frapol, Mercor, RDJ Klima, Smay, Swegon oraz Venture Industries. Idąc śladem lat ubiegłych, konferencja podzielona została na dwie części: część seminaryjną oraz szkoleniową. Szkolenia odbywały się w salach dydaktycznych AGH. Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniami część z nich odbyła się także 6 czerwca 2018. 

Łączenie odbyło się pięć szkoleń o następującej tematyce:

·      „Co, gdzie i jak - czyli chillery chłodzone cieczą w praktyce: (firma Daikin);

·      „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Smoke Master SMPA / SMIA z prezentacją nowego program doboru PressAir” oraz „Najnowsze wentylatory JMv i JTv ograniczające zużycie energii z prezentacją programu doboru FAN SELECTOR” (firma FläktGroup);

·      Centrale z zabudowanymi pompami ciepła. Rekuperacja oraz budowa, zasada działania i zadania central wentylacyjnych (firma Frapol);

·      Swegon WISE - Inteligentne dopasowywanie ilości powietrza do potrzeb użytkowników z zachowaniem pełnej funkcji systemu klimatyzacyjnego (firma Swegon);

·      „Akcesoria wentylacyjne w systemach instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” (firma RDJ Klima).

Część seminaryjna konferencji odbyła się w Auli Głównej AGH, gdzie zaproszeni goście przed szerszym gronem przedstawili swoje osiągnięcia, ciekawe projekty i zaznajomili uczestników ze specyfiką branży. Swoje wystąpienia mieli również studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, którzy przedstawili działalność Koła Naukowego „Kliwent” oraz wyniki Grantów Rektorskich realizowanych w obecnym roku akademickim. W Holu Głównym budynku A-0 znajdowały się stanowiska promocyjne, przy których można było zapoznać się z zakresem działalności firm, jak również podyskutować na bardziej szczegółowe tematy związane z branżą HVACR. 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów różnych wydziałów naszej Uczelni. Nie zabrakło również gości z Politechniki Świętokrzyskiej oraz Politechniki Krakowskiej. Łącznie na część szkoleniową i seminaryjną zarejestrowało się ponad 100 osób.

Nieustające zainteresowanie uczestników i firm branżowych formułą konferencji Kliwent Event wskazuje na potrzebę nawiązywania kontaktów i wymianę wiedzy, już na tym etapie zdobywania doświadczenia zawodowego, jakim są studia. Konferencja pozwala studentom zaznajomić się z interesującymi zagadnieniami, a firmom przekazać informacje o swojej działalności i nowych kierunkach w branży. Kliwent Event to wydarzenie, które jest dobrą okazją do uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu HVACR.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konferencji oraz tym, którzy uświetnili ją swoją obecnością.

KN „Kliwent”

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.