Wpływ niedokładności prac instalacyjnych na działanie termosyfonowego wymiennika ciepła wspierającego ogrzewanie budynków (str. 251 nr. 7/49/2018)
dr inż. Bartosz Zajączkowski
mgr inż. Karolina Wojtasik
  

DOI: 10.15199/9.2018.7.1

Słowa kluczowe: termosyfon, rura ciepła, wrzenie, gejzery

Streszczenie

Termosyfony są pasywnymi urządzeniami transportującymi ciepło. Ich efektywność zależy od wielu parametrów, w tym od dokładności umieszczenia rury w stosunku do płaszczyzny pionowej. Może zdarzyć się, że w czasie montażu lub podczas użytkowania instalacji dojdzie do pochylenia termosyfonu. Wykazano, że nawet niewielkie odchylenie może wpływać na procesy cieplne wewnątrz urządzenia i prowadzić do powstawania tzw. wrzenia gejzerowego [5]. Celem artykułu jest ukazanie zależności w jaki sposób niewielkie pochylenie termosyfonu wpływa na działanie urządzenia. Dotyczy to szczególnie zmiany w rozkładzie temperatury wzdłuż rury oraz pojawieniu się fluktuacji ciśnienia. Badania eksperymentalne termosyfonu przeprowadzono z czynnikiem R134a i stopniem napełnienia 0,7. Badano działanie urządzenia zakresu temperatury wody grzewczej od 40°C do 80°C oraz kątów pochylenia od 0° do 20°. Zaobserwowano powstawanie gejzerów jedynie przy pochylenia 5° i 10°. W rzeczywistych instalacjach istnieje duże ryzyko niewielkiego odchylenia rury od idealnego pionu. Dodatkowo, zmiana parametrów geometrycznych (wydłużenie rury lub zmniejszenie średnicy) lub czynnika roboczego (na wrzący w niższym ciśnieniu) w porównaniu do tych użytych w badaniach może wpłynąć na nasilenie zjawiska [8]. Jest to prawdopodobne zwłaszcza przy dużym stopniu napełnienia i niewielkiej ilości ciepła dostarczanego do parowacza.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.