Pompa ciepła wykorzystująca energię wody termalnej na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. (str. 61 nr. 2/49/2018)
dr inż. Piotr Kubski
  

DOI: 10.15199/9.2018.2.4

 

Słowa kluczowe: pompa ciepła, geotermia, woda termalna,miejska sieć ciepłownicza

Streszczenie

Przeprowadzono analizę energetyczną dotyczącą absorpcyjnej pompy ciepła wykorzystującej lokalne zasoby wody termalnej o temperaturze ok. 60oC na potrzeby konwencjonalnego miejskiego systemu ciepłowniczego (130oC /90oC). Wykazano, że w zależności od współczynnika efektywności pompy ciepła wynoszącego 1,4-1,8, pobrany zasób energii geotermalnej stanowi ułamek wynoszący odpowiednio ok. 0,33-0,67 nakładu pierwotnej energii napędowej niezbędnej do pracy pompy ciepła.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.