Ocena ryzyka eksploatacji sieci ciepłowniczych adaptacyjną metodą opartą na modelu Muhlbauera (str. 3 nr. 1/49/2018)
dr inż Małgorzata Kwestarz
  

W artykule przedstawiono podstawy adaptacyjnej metody oceny ryzyka sieci ciepłowniczej w procesie eksploatacji. Jest to metoda innowacyjna, nie stosowana do tej pory w ciepłownictwie. Oparta została na modelu oceny ryzyka Muhlbauera adresowanego do sieci gazowych i transportujących ropę naftową. Praktyczna zastosowanie to aplikacja metody w środowisku programu SimNet SSV Heat; programu do symulacji statycznej sieci ciepłowniczej i oceny ryzyka. Przedstawiono strukturę relacyjnej bazy danych wykorzystywaną w metodzie oceny ryzyka sieci ciepłowniczej średniej wielkości.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.