Analiza eksploatacyjna budynku pasywnego w aspekcie komfortu klimatycznego i zużycia energi (str. 497 nr. 12/48/2017)
prof. Edward Szczechowiak
mgr inż. Joanna Sinacka
  

Koncepcja standardu pasywnego zakłada stosowanie rozwiązań efektywnych energetycznie, które zapewniają komfortowe warunki wewnętrzne i bardzo niskie zużycie energii. W artykule przedstawiono analizę parametrów termicznych i jakości powietrza w małym budynku użyteczności publicznej, wykonanym w standardzie pasywnym, który uzyskał certyfikat PHI (Passive House Institute) Darmstadt. Wykonano ocenę statystyczną otrzymanych danych pomiarowych oraz zależności pomiędzy nimi (korelacja, analiza regresji). Przedstawiono ocenę komfortu użytkowania obiektu, kosztów eksploatacyjnych i energetycznych. Wskaźniki energetyczne budynku obliczono z wyraźnym podziałem na systemy: przygotowania ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz energię pomocniczą. W artykule zdiagnozowane zostały również przyczyny wysokiego zużycia energii elektrycznej.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.