Badania eksperymentalne prototypowej powietrznej pompy ciepła – studium przypadku (str. 253 nr. 6/48/2017)
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski
  

W artykule przedstawiono wyniki badań prototypowej powietrznej pompy ciepła przeznaczonej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Badaniom poddano pompę ciepła o mocy 4 kW. Badania zrealizowano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z wytycznymi obowiązującej normy PN-EN 16147. Przedstawiono tylko te wyniki, które dotyczą Etapu A badań – Badanie czasu nagrzewania wody w zasobniku c.w.u. Z analizy uzyskanych charakterystyk wynika, że podczas procesu nagrzewania wody, prototypowa pompa ciepła pracowała niestabilnie. Kolejne badania, zrealizowane po wprowadzeniu rozwiązań modyfikujących działanie urządzenia, potwierdziły prawidłową pracę urządzenia. W efekcie zastosowanych modyfikacji czas nagrzewania wody użytkowej we współpracującym z pompą ciepła zasobniku o objętości 200 dm3 uległ skróceniu z ponad dziewięciu godzin do około pięciu godzin.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.