Badanie wpływu kąta pochylenia powietrznego kolektora słonecznego na jego efektywność cieplną w warunkach konwekcji swobodnej (str. 234 nr. 6/48/2017)
mgr inż. Jacek Fiuk
mgr inż. Wiktoria Waligóra
  

W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu kąta ustawienia powietrznego kolektora słonecznego względem poziomu na jego efektywność cieplną. Do badań wykorzystano ożebrowany, powietrzny kolektor słoneczny pracujący w warunkach konwekcji swobodnej. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych przy sztucznym źródle promieniowania cieplnego. Zmieniano kąt zawarty między kolektorem, a podłożem oraz wartość natężenia promieniowania. Wartość kąta ustawienia kolektora oraz natężenie promieniowania wynosiły odpowiednio: a = 450-900, I = 0 W/m2-550 W/m2. W efekcie badań eksperymentalnych stwierdzono, że największą efektywność cieplną uzyskał kolektor ustawiony pod kątem 800 do podłoża. 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.