Badanie wpływu kąta pochylenia powietrznego kolektora słonecznego na jego efektywność cieplną w warunkach konwekcji swobodnej (str. 234 nr. 6/48/2017)
mgr inż. Jacek Fiuk
mgr inż. Wiktoria Waligóra
  

W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu kąta ustawienia powietrznego kolektora słonecznego względem poziomu na jego efektywność cieplną. Do badań wykorzystano ożebrowany, powietrzny kolektor słoneczny pracujący w warunkach konwekcji swobodnej. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych przy sztucznym źródle promieniowania cieplnego. Zmieniano kąt zawarty między kolektorem, a podłożem oraz wartość natężenia promieniowania. Wartość kąta ustawienia kolektora oraz natężenie promieniowania wynosiły odpowiednio: a = 450-900, I = 0 W/m2-550 W/m2. W efekcie badań eksperymentalnych stwierdzono, że największą efektywność cieplną uzyskał kolektor ustawiony pod kątem 800 do podłoża. 

 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.