Wpływ buforowania wilgoci oraz wentylacji naturalnej na klimat wewnętrzny w budynku mieszkalnym (str. 202 nr. 5/48/2017)
dr inż. Dobrosława Kaczorek
  

W artykule przedstawiono ocenę klimatu wewnętrznego w budynku mieszkalnym, w którym przegrody wewnętrzne oraz zewnętrzne to innowacyjne przegrody opracowane w ramach projektu H-house, charakteryzujące się właściwością tzw. buforowania wilgoci. Oceny tej dokonano na podstawie symulacji komputerowych przy użyciu programu WUFI Plus. Badano łączny wpływ materiałów higroskopijnych oraz wentylacji naturalnej na cieplno-wilgotnościową jakość powietrza. Wyniki przeprowadzonych symulacji potwierdzają, że istnieje możliwość obniżenie amplitudy zmian wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu stosując materiały buforujące wilgoć. Aczkolwiek, aby utrzymać wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu na odpowiednim poziomie niezbędne jest połączenie: materiałów higroskopijnych z właściwą ilością dostarczanego powietrza o odpowiedniej zawartości wilgoci.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.