Dobór instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej w autonomicznym budynku jednorodzinnym na podstawie symulacji (str. 155 nr. 4/48/2017)
mgr inż. Olaf Dybiński
  

W artykule dokonano analizy zastosowania instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej do zasilania autonomicznego budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w wybranych miejscach na terenie Polski. Wielkość układu określona została na podstawie utworzonego modelu energetycznego budynku, stworzonego przy użyciu programu DesignBuilder i z wykorzystaniem danych meteorologicznych z różnych terenów Polski. Uwzględniono typowy sposób wykorzystania budynku, co pozwoliło na ustalenie zapotrzebowania na energię elektryczną w każdej godzinie roku.

Wynikiem analizy jest określenie wymaganej pojemności magazynu energii elektrycznej zapewniającej możliwość autonomicznej pracy budynku w różnych lokalizacjach Polski, w zależności od zastosowanej mocy instalacji fotowoltaicznej a także aspekty ekonomiczne takiego rozwiązania.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.