Gaz łupkowy jako proekologiczne źródło energii (str. 140 nr. 4/48/2017)
mgr inż. Agnieszka Łagocka
mgr inż. Maciej Cholewiński
inż. Mayilvaganan Muthuraman
mgr inż. Michał Kamiński
  

Gaz łupkowy traktowany jest jako pomost pomiędzy powszechnie wykorzystywanymi paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel kamienny czy ropa naftowa, a odnawialnymi źródłami energii. Gwałtownie rosnące wydobycie tego paliwa przyczynia się do zmian obrotu i wykorzystania nośników energii zaś przemysł wydobywczy wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej państw. Eksploatacja tych zasobów powoduje ograniczenie wydobycia krajowych zasobów węgla, a także importu tego paliwa. Gaz łupkowy emituje mniejszą ilość dwutlenku węgla w porównaniu do innych paliw kopalnych, stąd może być doskonałym równoważnikiem w bilansie energetycznym krajów o ograniczonym dostępie do węgla. Jednakże wzrost wykorzystania gazu łupkowego do celów energetycznych skutkuje ograniczeniem emisji CO2 powodując tym samym wzrost emisji metanu. Ze względu na wyższy współczynnik GPW (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) metanu od CO2 jego emisja do atmosfery może mieć znacznie gorszy wpływ na środowisko. Niniejszy artykuł obejmuję analizę skutków środowiskowych wydobycia gazu łupkowego w redukcji globalnej emisji dwutlenku węgla. Ponadto, praca omawia aspekty ochrony środowiska naturalnego związane z wydobyciem tego paliwa.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.