Zagrożenie mikrobiologiczne w mieszkaniu z naturalną wentylacją kanałową (str. 29 nr. 1/48/2017)
mgr inż. Piotr Wolański
  

DOI:10.15199/9.2017.2.6

 

 

Słowa kluczowe: mikroklimat, wentylacja naturalna, jakość powietrza, zanieczyszczenie powietrza

Streszczenie

Opisano badania laboratoryjne, które wykonano aby zidentyfikować zagrożenia spowodowane występowaniem w powietrzu wewnętrznym zanieczyszczeń mikrobiologicznych (pomieszczeń mieszkalnych wyposażonych w naturalną wentylację). Podano zależności między występującym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym a sposobem użytkowania. Przedstawiono również wybrane badania dotyczące pomiaru liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych oraz zarodników grzybów występujących w powietrzu w funkcji zmiennych warunków meteorologicznych. Na podstawie uzyskanych badań określono stopień zagrożenia mikrobiologicznego występującego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz zasadność ciągłego monitorowania parametrów powietrza zewnętrznego, w celu utrzymywania jego składu chemicznego i mikrobiologicznego w odpowiednich proporcjach. Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono na wykresach oraz porównano otrzymane stężenia z wartościami dopuszczalnymi.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.