Analiza wpływu dokładności strefowania modelu na obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło z wykorzystaniem symulacji komputerowej (str. 406 nr. 10/47/206)
dr inż. Joanna Ferdyn Grygierek
mgr inż. Michał Obidziński
  

W artykule przedstawiono wyniki symulacji zapotrzebowania na ciepło w pojedynczym mieszkaniu budynku wielorodzinnego. Celem artykułu było sprawdzenie wpływu dokładności zamodelowania stref obliczeniowych na otrzymaną wielkość zapotrzebowania na ciepło. Aby ocenić znaczenie tego zagadnienia opracowano 4 modele numeryczne mieszkania różniące się liczbą stref. Obliczenia wykonano przy użyciu programu ESP-r...

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.