Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych (str. 72 nr. 2/48/2017)
dr inż. Łukasz Amanowicz
prof. Edward Szczechowiak
  

DOI: 10.15199/9.2017.2.5

 

 

 

Słowa kluczowe: energooszczędność, wentylacja i klimatyzacja, odzyskiwanie ciepła

Streszczenie

Rozwój budownictwa i technicznego wyposażenia budynków oraz wymagania prawne sprawiają, że powstające obecnie budynki są coraz bardziej energooszczędne. Dalsze zmiany, przewidziane do roku 2021 w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spowodują jeszcze większe ograniczenie zapotrzebowania na energię. Sama poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, postrzegane dotychczas jako warunek wystarczający do określenia budynku mianem energooszczędnego, nie może zapewnić osiągnięcia wymagań stawianych przez różne standardy, w tym również standardy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW (NF40 lub NF15). Duży wpływ na energooszczędność mają systemy HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), co sprawia, że zmianie powinno ulec dotychczasowe podejście do ich projektowania. Poza tym dużą rolę odgrywa również szczelność powietrzna budynków, bez której systemy te nie przyniosą spodziewanego efektu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. W artykule przedstawiono wybrane czynniki wpływające na energooszczędność systemów wentylacji oraz kierunki zmian w podejściu do ich projektowania..

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.